Thai students (English Course)
Inter Academic wilai
Title Viewed Post Name/Date
คำถามที่พบบ่อยในการเข้าร่วมโครงการ Summer Work & Travel USA
4084 0
05-10-2013
By Inter Academic 
ทำงานสนามกอล์ฟในสหรัฐอเมริกา
2954 2
11-07-2013
By INTER 
ถูกปฏิเสธวีซ่า อเมริกา ทำอย่างไร
2787 0
06-05-2013
By พี่ปอย 
เรียนภาษาระยะสั้น
496 1
04-05-2013
By นารีรัตน์ 
ฝึกงานในอเมริกา มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการหรือไม่
2742 0
28-04-2013
By พี่ฝน 
ฝึกงานในอเมริกา มีค่าตอบแทนหรือไม่
2940 0
28-04-2013
By พี่ฝน 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ฝีกงานในอเมริกา (Internship USA)
2937 1
28-04-2013
By พี่ฝน 
Bank Statement คืออะไร?
4797 0
28-06-2012
By  
วีซ่าลอตเตอรรี่ US Green Card
3808 3
04-06-2012
By Inter Academic 
สอบ TOEFL ในเมืองไทยกับเมืองนอก อย่างไหนจะดีกว่ากันครับ
3121 0
23-04-2012
By อุเทน โรจน์รัตน์ 
ดูทั้งหมด