ศธ.เปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 3 รับ 928 คน
   
 

ศธ.เปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 3 รับ 928 คน

 
           ศธ. แถลงข่าวเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 3 จำนวน 928 ทุน พิเศษกว่าทุกปี! รับสมัครนักเรียนทุนส่วนตัว 464 คน-เพิ่มประเทศทางเลือก 35 ประเทศ-จัดอบรมและประสานงานตลอดหลักสูตร

           เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ส่งนักเรียนเรียนต่อระดับปริญญาตรีในประเทศและต่างประเทศรุ่นที่ 3 ว่า  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัด โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ทางกระทรวงได้ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยมุ่ง เป้าหมายให้ทุนแก่เด็กที่เรียนดีและมีฐานะยากจน อำเภอละ 1 คน รวมจำนวน 928 ทุน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาทำงานในประเทศ

           นอกจากนี้ ในรุ่นที่ 3 นี้ ทางกระทรวงยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ใช้ทุนส่วนตัวเข้าร่วมโครงการได้ เช่นกัน โดยจะต้องเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้เกิน 150,000 บาทต่อปี จำนวน 464 คน โดยกระทรวงจะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพภาย หลังจบการศึกษา ซึ่งจะเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาอัตรากำลังคน
 
           สำหรับสาขาวิชาที่จะให้ไปเรียนจะเน้นใน 5 กลุ่มสาขา คือ เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ บริหารจัดการและวิชาชีพเฉพาะ โดยจะให้เลือกไปศึกษาในกลุ่ม 35 ประเทศ

 
ทั้งนี้ สำหรับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ในรุ่นที่ 3 นี้ จะมีความพิเศษจากรุ่นอื่นในหลายประการ

            การอบรมก่อนการเดินทาง เพื่อ เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในเรื่องของข้อมูลประเทศที่จะเดินทางไปเรียน ทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสปรับตัว สร้างความเข้าใจกับประเทศนั้นๆ และยังช่วยในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา หรือประเทศที่จะไปเรียนได้ล่วงหน้า อีกทั้งเป็นการลดเวลาเรียนภาษาในขณะที่เดินทางไปเรียนแล้วด้วย


             จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานตั้งแต่ก่อนเดินทางจนกระทั่งจบการศึกษา เนื่อง จากที่ผ่านมามีการประสานงานเฉพาะก่อนการเดินทางและหลังจากจบการศึกษาเท่า นั้น ทำให้ขาดความต่อเนื่อง แต่ในรุ่นที่ 3 ดังนั้น ทางกระกรวงจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลประสานงานเกี่ยวกับการจัดหาสถานศึกษา ที่จะเข้าเรียนในต่างประเทศให้ตามความเหมาะสม และเมื่อจบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะรับเข้าบรรจุเป็นข้าราชการของ ศธ.ในตำแหน่งการวางแผนยุทธศาสตร์

             เพิ่มประเทศทางเลือกใหม่สำหรับนักเรียนมากขึ้น โดย จากเดิมที่จะให้เลือกไปศึกษาในกลุ่ม18 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน สเปน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ อียิปต์ และประเทศไทย

           ทางกระทรวงได้เพิ่มประเทศทางเลือกใหม่อีก 17 ประเทศ โดยพิจารณาจากประเทศที่มีระบบการศึกษาไม่ซับซ้อน มีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก  ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถอบรมและให้ความ รู้ตามความถนัดของแต่ละประเทศได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และยังเป็นประเทศเป้าหมายที่จะเป็นคู่ค้าสำคัญกับไทยในอนาคต ได้แก่ อาร์เจนตินา ชิลี เม็กซิโก บราซิล เบลเยียม ฮังการี โปรตุเกส ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย และแอฟริกาใต้

          หาก น้อง ๆ นักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ

             เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าสายสามัญและสายอาชีพ
             มีฐานะยากจน
             มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

วันที่รับสมัคร   9-31 มกราคม 2555

สถานที่    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่

กำหนดการ

             6 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก   
             12 กุมภาพันธ์ 2555 สอบข้อเขียน (หมายเหตุ จะคัดผู้สอบผ่านข้อเขียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละอำเภอเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้สิทธิรับทุน เพื่อไปศึกษาต่อในปี 2555)
             9 มีนาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนของอำเภอ/เขต และผู้เข้าร่วมโครงการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
  
 
[7 ธันวาคม] ศธ.จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 3 กว่าพันทุน

มาแล้ว 1 อำเภอ 1 ทุน รบ. ปูจัดให้กว่าพัน (ไทยโพสต์)
          ศธ.จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 3 กว่าพันทุน แบ่งเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล 928 คน นักเรียนทุนส่วนตัว 464 คน สเปกนักเรียนทุนรัฐยังเหมือนเดิมเน้นยากจน เพิ่มอีก 17 ประเทศ ทั้งทวีปอเมริกาใต้, แอฟริกา, เอเชียและตะวันออกกลาง รับสมัคร 16 ม.ค.-3 ก.พ.55 เดินทางไปศึกษาเดือน ก.ค.55   

          นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้จัดทำรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้วซึ่งจะเปิด รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,392 คน แบ่งเป็นนักเรียนทุนของรัฐบาล 928 คน นักเรียนทุนส่วนตัวหรือใช้ทุนของครอบครัวไปเรียน 464 คน 

           นอกจากนี้ได้กำหนดคุณสมบัตินักเรียนทุนเหมือนๆ กับปีที่ผ่านมา อาทิ ผู้รับทุนต้องอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันรับสมัคร, เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า (ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ) ในปีการศึกษา 2554 มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และรายได้ของครอบครัวต้องไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี (นักเรียนทุนรัฐบาล) ส่วนนักเรียนทุนส่วนตัวจะไม่กำหนดรายได้ครอบครัว

          ทั้งนี้ ยังได้เพิ่มทวีปและประเทศที่จะส่งนักเรียนไปศึกษา จากเดิมที่มีเพียง 18 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, สวีเดน, สเปน, ออสเตรีย, สวิตเซอร์แลนด์, แคนาดา, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, จีน, อินเดีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อียิปต์ และประเทศไทย ซึ่งได้เพิ่มอีก 17 ประเทศใน 4 ทวีป ดังนี้ ทวีปอเมริกาใต้ประกอบด้วย ประเทศอาร์เจนตินา, ชิลี, เม็กซิโก และบราซิล ทวีปยุโรปประกอบด้วย ประเทศเบลเยียม, ฮังการี, โปรตุเกส, ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ทวีปเอเชียประกอบด้วย ประเทศเกาหลีใต้, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, อิสราเอล, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย ทวีปแอฟริกาประกอบด้วย ประเทศแอฟริกาใต้

          สำหรับหลักการเลือกประเทศที่จะส่งนักเรียนไปศึกษานั้น จะพิจารณาจากประเทศที่มีระบบการศึกษาไม่ซับซ้อนและมีมหาวิทยาลัยที่ติด อันดับโลก เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 ม.ค.-3 ก.พ.55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 13 ก.พ. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวันที่ 12 มี.ค. จัดอบรมผู้รับทุนระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. และส่งผู้รับทุนเดินทางไปศึกษาเดือน ก.ค.55 เป็นต้นไป.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก