Study and Work in UK
   
 
มาอีกแล้วคะ โอกาสดีๆ ที่พลาดมิได้เลย สำหรับน้องๆ ที่อยากไปเรียนและทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ศูนย์แนะแนวอินเตอร์ อะคาเดมิค มีโครงการที่ชื่อว่า "Work and Study in UK" มาฝากน้องๆ ที่กำลังมองหารายละเอียดของโครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษคะ

เริ่มต้นจากคุณสมบัติกันเลยนะคะ น้องๆ ที่อยากเข้าร่วมโครงการเรียนและทำงานดังนี้คะ
โครงการนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดเพศ แต่อายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อไปเรียนรู้วิชาการ และนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติโดยการทำงานร่วมกับชาวอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ เรียนรู้และหาประสบการณ์ในสหกราชอาณาจักร  (อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และ ไอร์แลนด์)  โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน เช่น การท่องเที่ยว การโรงแรม  ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ และนักเรียนมีโอกาสทำงานเต็มเวลาหลังจบการศึกษา

มาดูกันคะว่าเข้าร่วมโครงการเรียนและทำงาน แล้วน้องๆ จะได้ประโยชน์อะไร
 1. น้องจะได้ EDEXCEL BTEC Level 3  Certificate in Work  Skills  ใบประกาศนียบัตรที่น้องๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการเรียนต่อและสมัครงานเมื่อสิ้นสุดโครงการได้เป็นอย่างดีคะ
2. ใบประกาศนียบัตรจาก Twin Group  ซึ่งรับรองว่าน้องๆ เข้าเรียนในวิชาอะไร และจบตามหลักสูตร เพื่อเป็นรับรองว่าน้องๆ มีคุณบัติเพียงพอที่จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้


รายละเอียดวิชาที่จะได้ศึกษาดังที่ปรากฏข้างล่างนี้เลยจ้า
-การจัดการโครงการ
-การแก้ไขสถานการณ์เมื่อมีปัญหาด้านการสื่อสาร
-การทำงานร่วมกับผู้อื่น
-กลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งาน
-ทักษะในการเริ่มต้นทำธุรกิจ
-การเจรจาต่อรองและการชักชวนในการประกอบอาชีพ
-การสร้างสัมพันธไมตรีกับลูกค้า
-การคิด วิจารณ์ในการทำงาน