alt alt alt

Australia

United States

United Kingdom

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลีย เกาะแทสเมเนีย และเกาะอื่นๆในมหาสมุทรอินเดีย...  ประเทศอเมริกา ได้รับสมญานามว่าเป็นผู้นำด้านการศึกษาของโลก เพราะมีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย...  อังกฤษและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การเงิน และวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก อีกทั้งยังเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา การเมือง บันเทิง แฟชั่นและศิลปะ... 
     
alt alt  

New Zealand

Canada

 
นิวซีแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมักเป็นการเที่ยวชมธรรมชาติที่หลากหลาย ... แคนาดาเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา เป็น ประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ...