ศูนย์แนะแนวอินเตอร์ อะคาเดมิค บริการจัดหาสถานที่ฝึกงาน/ ฝึกอบรม ในสาขาวิชาที่ศึกษา หรือมีประสบการณ์  โดยทางศูนย์แนะแนวอินเตอร์ อะคาเดมิค บริการติดต่อประสานงานกับนายจ้างที่ต้องการไปฝึกงาน ติดต่อกับองค์กรที่รับผิดชอบเอกสาร DS-2019 ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการขอวีซ่าประเภทฝึกงาน  และบริการให้คำปรึกษาในการทำวีซ่าฝึกงาน ทำงาน อเมริกา 

สำหรับน้องๆ ที่จบกำลังศึกษาหรือมีประสบการณ์ด้านเกษตร การโรงแรม และท่องเที่ยว ขณะนี้ทางศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ อินเตอร์ อะคาเดมิค เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้   สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดค่าโครงการได้ที่ศูนย์แนะแนวอินเตอร์ อะคาเดมิคด้วยตนเองที่ โครงการ Kantary Terrace   44/1  ซอย  12 ถนนนิมมานเหมินทร์  หรือติดต่อ 053-218722-3, 086-9243954, 081-9871965

ตำแหน่งงานด้านการเกษตร ประกาศรับสมัครดังนี้
1. ฝึกงานด้านการปรับภูมิทัศน์และดูแลสนามกอล์ฟ
2. ฝึกงานในฟาร์มปศุสัตว์ สัตว์ปีก โคเนื้อ โคนม ม้า สุกร
3. ฝึกงานในฟาร์มผักและผลไม้
4. ฝึกงานฟาร์มไก่

ตำแหน่งงานด้านการโรงแรมและท่องเที่ยวดังรายละเอียดข้างล่าง