ค่าใช้จ่ายโครงการ Work & Study ILSC

อัตราค่าใช้จ่าย
โดยประมาณ
ระยะเวลา

WEP 6
12 W + 12 W

WEP 12
24 W + 24 W

WEP 18
48 W + 48 W

ค่าสมัคร Application Fee $125.00 $125.00 $125.00
ค่าเรียน Tuition Fee $3,000.00 $5,520.00 $7,560.00
ใบอนุญาตทำงาน Work Permit $400.00 $400.00 $400.00
ค่าจัดหาที่พัก Accommodation Placement $170.00 $170.00 $170.00
ค่าที่พัก Homestay 30 days $756.00 $756.00 $756.00
ค่ารับที่สนามบิน $80.00 $80.00 $80.00
รวมทั้งหมด $4,631.00 $7,051.00 $9,091.00
฿135,930.00 ฿211,530.00 ฿272,730.00
*ราคาแบบไม่รวมที่พักและรับที่สนามบิน ฿105,750.00 ฿181,350.00 ฿242,550.00International Language Schools of Canada (ILSC)

   ILSC เป็นโรงเรียนที่สอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดา มี 3 สาขาอยู่ใน 3 เมืองใหญ่ ได้แก่ Vancouver, Toronto
และ Montreal ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีสาขาอยู่หลายประเทศ ทั้งออสเตรเลีย อเมริกา และอินเดีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1991
ได้สร้างชื่อเสียงสู่สากลอย่างไม่เป็นรองใคร กว่า 20 ปีที่ ILSC ได้พัฒนาระบบการสอนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพิสูจน์ได้
จากความสำเร็จของนักเรียนหลายพันคนทั่วโลกที่จบการศึกษาไปแล้ว
เหตุใด ILSC จึงเหมาะสมสำหรับคุณ

 1. ชื่อเสียง    
  ILSC เริ่มก่อตั้งในปี 1991 และขณะนี้เป็นโรงเรียนภาษาที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่นักเรียนจากนานาประเทศ
 2. หลักสูตรเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน     นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่หลากหลายตามความต้องการเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายทั้งการพัฒนาด้านภาษาและวิชาชีพ
 3. ทีมผู้สอนพร้อมด้วยประสบการณ์และคุณภาพ  
  ครูของ ILSC ทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์การสอนนักเรียนต่างชาติ และได้รับประกาศนียบัตรด้าน
  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
 4. ประกอบด้วยนักเรียนจากนานาประเทศ    
  นักเรียนของ ILSC มาจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บรรยากาศการเรียนจึงผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมและความเป็นมิตร
 5. ทีมที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักเรียน    
  ILSC จัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาไทย เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการจัดหลักสูตรและสันทนาการทั้งในและนอกโรงเรียน
 6. มี Internet WiFi ให้ใช้ภายในบริเวณโรงเรียน    
  โรงเรียนมีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย ทั้งหลักสูตรการสื่อสาร การเตรียมสอบต่างๆ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC (ILSC เป็นศูนย์สอบด้วย),
  หลักสูตร Work and Study, หลักสูตรทางด้านธุรกิจ และยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านธุรกิจ หรือด้านการใช้ภาษา ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียน 
  ได้ตามความสนใจ และระดับภาษาของนักเรียนเอง
ขั้นตอนการสมัครเรียน

 1. กรอกใบสมัครที่ศูนย์แนะแนวฯ Inter-Academic เชียงใหม่
  48 นิมมานเหมินทร์ ซอย 7 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  โทร. 053-218722-3, 080-7698500, 085-5215956
 2. ยื่นเอกสารที่ใช้ในการสมัครและชำระเงินมัดจำ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. พาสปอร์ต ตัวจริง หรือ สำเนา 2 ใบ (สำเนาไม่ต้องเซ็นต์รับรอง)
 2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 3. สำเนาผลสอบ IELTS หรือ TOEFL (ถ้ามี)
 4. เงินมัดจำ จำนวน 5,000 บาท (ทางศูนย์ฯ จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดหลังจากดำเนินเรื่องเสร็จและวีซ่าผ่าน และบริษัทจะส่งใบสมัครของท่านออกไป เมื่อท่านชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น)

      Note  :  เอกสารเพื่อใช้ในการสมัครเรียนทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระด้วยตนเองที่ ศูนย์แนะแนวฯ Inter-Academic เชียงใหม่
  48 นิมมานเหมินทร์ ซอย 7 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  โทร. 053-218722-3, 080-7698500, 085-5215956
 2. หลังจากที่น้องๆ สมัครแล้ว ทางศูนย์แนะแนวฯ จะช่วยดำเนินการในขั้นต่อไป คือ ส่งใบสมัครไปยังสถาบันและประสานงานเพื่อรับจดหมายตอบรับ (Confirmation of Enrollment) ในช่วงระหว่างที่รอนี้ น้องๆ สามารถเตรียมเอกสารเพื่อสมัครวีซ่าในขั้นถัดไปค่ะ
VANCOUVER ENGLISH CENTRE (VEC)

        สถาบัน VEC ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัย สวยงาม และน่าอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สถาบันของเราเป็นโรงเรียนภาษาชั้นนำของประเทศ แคนาดา และเป็นโรงเรียนภาษาขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองแวนคูเวอร์ มีหลักสูตรหลากหลายให้เลือก เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, TEFL, Internship Program เป็นต้น พร้อมบริการครบวงจร อาทิ จัดหาที่พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ บริการรับส่งที่สนามบิน และกิจกรรมท่องเที่ยวมากมายให้คุณได้สนุกและเรียนรู้ระหว่างการเรียนกับเรา

Programs 

        หลักสูตรของ VEC เป็นระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการศึกษา โดยเน้นการฝึกการพูดในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเห็นผลการพัฒนาของภาษาได้อย่างแท้จริง นักเรียนสามารถเลือกเรียน Grammar, Vocabulary, Idioms, Pronunciation, Academic Writing และวิชาอื่นๆ อีกมากมาย ตามระดับภาษาอังกฤษที่จะประเมินจากการสอบวัดระดับในวันเข้าเรียน และมีการสอบ Final ในสัปดาห์ที่ 4 ของแต่ละ session

VEC Schedule

        ห้องเรียนจำนวน 45 - 50 ห้อง จัดแบ่งการสอนเป็น 15 ระดับ การสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์เพื่อประเมินระดับ จัดให้ในวันเริ่มโปรแกรม

VEC ACTIVITIES

        Vancouver English Centre มีจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมายตลอด 7 วันของสัปดาห์ นักเรียนสามารถเลือกสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจได้ โดยลงทะเบียนพร้อมชำระเงินก่อนเริ่มกิจกรรมเป็นเวลา 1 วัน 

FACILITY – Vancouver Campus

 1. ที่ตั้งใน Downtown Vancouver ใกล้กับสถานี sky train
 2. คอมพิวเตอร์จำนวน 60 เครื่องพร้อม High Speed Internet และ Wi-Fi
 3. ห้องเรียนที่ทันสมัยและเอื้ออำนวยแก่การศึกษามากกว่า 45 ห้องเรียน
 4. Coffee Shop
 5. กิจกรรมสันทนาการและการท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสนุกกับการใช้ชีวิตที่นี่
 6. โรงเรียนใกล้กับแหล่งช้อปปิ้ง ศูนย์การค้าชั้นนำ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร รวมถึง ห้องสมุดสาธารณะ
Homestay in Vancouver The best way to enjoy Vancouver!
การพักอาศัยกับครอบครัว homestay เป็นส่วนสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผล ซึ่งนักเรียนจะได้รับความสนุกสนาน ปลอดภัย และในอัตราถูก โดยโรงเรียนจะจัดครอบครัวให้เข้ากับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด เมื่อนักเรียนได้รายชื่อและที่อยู่ของครอบครัวโฮมสเตย์ นักเรียนควรติดต่อพร้อมส่งรูป เพื่อแนะนำตัวก่อนมาถึงที่นี่
Work & Study Program

        ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านสู่ Vancouver English Centre (VEC) สถาบันภาษาชั้นนำของประเทศแคนาดา ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานพร้อมห้องเรียนที่ทันสมัยมากกว่า 45 ห้องเรียน และระดับภาษาทั้งหมด 15 ระดับ

        สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาภาษาพร้อมกับประสบการณ์ฝึกงานหลังเรียนจบ สถาบันมีความยินดีแนะนำโปรแกรม Work & Study

 
         Work & Study in Canada เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ได้เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมกับทำงาน “อย่างถูกกฎหมาย  ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานและสภาวะแวดล้อมจริง ซึ่ง จะได้ รับค่าตอบแทน อย่างน้อย $8-12 เหรียญ (CAD)  ต่อชั่วโมง โดยนักเรียนสามารถทำงานแบบเต็มเวลา โดยเฉลี่ย ประมาณ 37.5 - 40ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ นอกจากจะได้เรียนรู้การทำงานเรียนรู้วัฒนธรรมในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ แล้วยังเป็นการสร้างโอกาส ในทำงานกับบริษัท ที่มีชื่อเสียง และรับใบCertificate หรือ Diploma จากสถาบันการศึกษาและองค์กร ที่ได้ รับการยอมรับจากทั่วโลกอีกด้วย
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ Work & Study in Canada

 1. อายุ 18 – 30 ปี
 2. ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาชั้น ม.6, ปวช, ปวส, ปริญญาตรี, โท หรือ ผู้ที่จบการศึกษา มาแล้วในทุกสาขาวิชา
 3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับ Pre-Intermediate
ขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

 1. ศูนย์แนะแนวฯ Inter-Academic เชียงใหม่
  48 นิมมานเหมินทร์ ซอย 7 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  โทร. 053-218722-3, 080-7698500, 085-5215956
 2. หลังจากที่น้องๆ สมัครแล้ว ทางศูนย์แนะแนวฯ จะช่วยดำเนินการในขั้นต่อไป คือ ส่งใบสมัครไปยังสถาบันและประสานงานเพื่อรับจดหมายตอบรับ (Confirmation of Enrollment) ในช่วงระหว่างที่รอนี้ น้องๆ สามารถเตรียมเอกสารเพื่อสมัครวีซ่าในขั้นถัดไปค่ะ