ปริญญาโท University of Queensland
   
 

University of Queensland (UQ) เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยคุณภาพระดับแนวหน้าของประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐ Queensland ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1911 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 197,000 คน ซึ่งในปัจจุบันเป็นผู้นำสังคมและวงการอุตสาหกรรมทุกสาขา   

UQเป็น สมาชิกกลุ่ม G8 (Group of Eight) ที่รวมรวบมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรปริญญาที่ทันสมัยและครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพได้รับรางวัลมากกว่ามหาวิทยาลัยใดใน ออสเตรเลีย  ปัจจุบันมีนักเรียน 44,000 คน จาก 134 ประเทศทั่วโลก ศึกษาอยู่ในวิทยาเขต 4 แห่ง ได้แก่

St Lucia Campus ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Brisbane 7 กิโลเมตร บนเนื้อที่ 114 เฮกตาร์ ของลุ่มแม่น้ำ Brisbane อันสวยงาม ภายในวิทยาเขตมีทะเลสาบ สวนป่าฝนอันร่มรื่น และทางเดินริมแม่น้ำที่เงียบสงบ นอกจากนี้ยังมี อาคารศิษย์เก่าด้านการศึกษาและวิจัย พิพิธภัณฑ์ และแกลอรี่

Ipswich Campus ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1999 จัดการเรียนการสอนคุณภาพเยี่ยมในบรรยากาศที่เป็นมิตร วิทยาเขตนี้เน้นสาขาวิชาศิลปะ การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ การพยาบาลและผดุงครรภ์

Gatton Campusได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นผู้นำด้านการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ เกษตรกรรม

สัตวแพทย์ อาหารและสิ่งแวดล้อม

Herston Campusเป็นวิทยาเขตหลักด้านสุขภาพ ทำงานร่วมกับ Royal Brisbane Hospital, Royal Children's Hospital, Royal Women's Hospital และQueensland Radium Institute

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ จนถึงหลักสูตรปริญญาเอก

มหาวิทยาลัย มีสาขาที่เปิดสอนได้แก่

Arts, Business, Economics & Law, Engineering, Architecture & Information Technology, Health Sciences, Science

Social & Behavioral Sciences

 

หลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนที่ 3-5 ปี

หลักสูตรปริญญาโทจะใช้เวลาเรียนที่ 1 - 2 ปี

หลักสูตรปริญญาเอกหรือวิจัย ใช้เวลาเรียน 3 - 5 ปี

 

สถานที่ตั้ง

UQ - Brisbane, St Lucia, QLD 4072

UQ Ipswich Campus - 11 Salisbury Road, IPSWICH, QLD 4305

UQ Gatton Campus– Gatton,  QLD 4343

UQ Herston Campus – Herston, QLD 4006

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ (ค่าเรียนต่อปี)

Bachelor of Architecture   AUD$ 29,600

Bachelor of Business Management   AUD$ 29,600

Bachelor of Commerce   AUD$ 29,600

Bachelor of Communication   AUD$ 22,600

Bachelor of Dental Science  AUD$ 47,250

Bachelor of Engineering   AUD$ 29,575

Bachelor of Food Technology   AUD$ 29,350

Bachelor of Laws   AUD$ 29,600

Bachelor of Marine Studies   AUD$ 29,350

Bachelor of Pharmacy   AUD$ 31,800

Bachelor of Veterinary Science   AUD$ 48,150

Master of Applied Law   AUD $ 29,600

Master of Applied Linguistics   AUD$ 20,000

Master of Arts   AUD$ 20,600

Master of Business Administration   AUD$ 56,625

Master of Commerce   AUD$ 29,600

Master of Communication   AUD$ 25,350

Master of Engineering Science (Management)   AUD $ 29,600

Master of Interaction Design   AUD $ 29,350

Master of International Hotel and Tourism Management   AUD $ 29,600

Master of International Studies    AUD$ 20,000

Master of Medicine   AUD$ 30,800

Master of Project Management   AUD $ 29,600

Master of Technology and Innovation   AUD$ 29,600

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนภาษาอังกฤษทุกเดือนค่าเล่าเรียนต่อสัปดาห์ AUD$ 285 ซึ่งเป็นราคาสำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะ

 

เกณฑ์การรับสมัครและเอกสารสมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาตรี

จบการศึกษา Year 12หรือเทียบเท่าIELTS  6.0

หลักสูตรปริญญาโท

จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า IELTS 6.5

หลักสูตรปริญญาเอก

จบการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า IELTS 6.5

 

เอกสารสมัครเรีย

¨ Photocopy of Passport

¨ Transcript

¨ ผลสอบ IELTS/TOEFL

สำหรับการเรียนปริญญาเอกหรือวิจัย ควรเตรียม

¨ Personal Statement

¨ Research Proposal

¨ Acceptance letter from Supervisor

หอพัก มหาวิทยาลัยมีหอพักในบริเวณรั้วมหาวิทยาลัย

Resident colleges

Union College AUD$ 366/week

St. John’s College AUD$ 403/week

International House AUD$ 287/week

บริการรับที่สนามบิน มหาวิทยาลัยมีรถบริการรับที่สนามบินให้กับนักศึกษาต่างชาติ