ปริญญาโท Macquarie
   
 

Macquarie University

คุณ จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมการเรียนรู้ที่ร่วมกับนักศึกษากว่า 33,000 คน ซึ่งรวมไปถึงนักศึกษาต่างชาติประมาณ 10,400 คน จาก 114 ประเทศทั่วโลก

Macquarie University ได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย (จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Shanghai Jiao Tong University ปี 2010)  Macquarie University ได้รับการยอมรับทั้งด้านหลักสูตรที่มีความริเริ่มทันสมัย  การเรียนการสอนและการวิจัยคุณภาพสูง และวิทยาเขตที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  Macquarie University มั่นใจว่านักศึกษาของเราสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ที่จะนำไปใช้เป็น ประโยชน์ได้ในโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  และจากการสำรวจ (อ้างอิงจาก Good University Guide 1998-2010)  Macquarie University เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ที่ติดอันดับบัณฑิตได้รับเงินเดือนแรกเข้าสูงสุดในออสเตรเลียมากว่าสิบปี

Macquarie University มีทั้งหมด 4 คณะดังนี้ Faculty of Arts, Faculty of Business and Economics, Faculty of Human Sciences, Faculty of Sciences

สถานที่ตั้ง

Macquarie City Campus Level 2, 11 York Street,

Sydney NSW 2000

Macquaire University,Balaclava Rd.,North

Ryde,Sydney,

หลักสูตรที่น่าสนใจ

หลักสูตรปริญญาโท (ราคาต่อปี)

Master of Accounting (Professional)   AUD$24,416

Master of Actuarial Practice   AUD$29,024

Master of Arts   AUD$25,600

Master of Commerce   AUD$29,024

Master of Economics   AUD$29,024

Master of Education   AUD$26,560

Master of International Business   AUD$29,024

Master of Information Technology   AUD$30,016

Master of International Relations   AUD$27,072

Master of Laws   AUD$27,072

Master of Politics and Public Policy   AUD$27,072

Master of Science   AUD$28,352

หลักสูตรปริญญาตรี (ราคาต่อปี)

Bachelor of Actuarial Studies   AUD$27,096

Bachelor of Arts   AUD$24,792

Bachelor of Commerce   AUD$27,096

Bachelor of Economics   AUD$27,096

Bachelor of Engineering   AUD$29,592

Bachelor of Environment    AUD$28,848

Bachelor of Information Technology   AUD$28,848

Bachelor of International Studies   AUD$24,792

Bachelor of Marketing and Media   AUD$27,096

Bachelor of Science - Psychology   AUD$28,272

Bachelor of Social Science   AUD$24,792

 

เกณฑ์การรับสมัครและเอกสารสมัครเรียน

Master Degrees

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสายที่เกี่ยวข้อง

ผลการสอบIELTS6.5หรือเทียบเท่า โดยแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า6.0

Bachelor Degrees

จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่า

ผลการสอบIELTS6.5หรือเทียบเท่า โดยแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า6.0

 

เอกสารสมัครเรียน

¨ Photocopy of Passport

¨ Transcript

¨ ผลสอบ IELTS/TOEFL

สำหรับการเรียนปริญญาเอกหรือวิจัย ควรเตรียม

¨ Personal Statement

¨ Research Proposal

¨ Acceptance letter from Supervisor

รูปแบบที่พัก

· Residential College        Approx    AU$260-$560 /Week

        www.dummorelangcollege.nsw.edu.au

        www.rmc.org.au

· Macquarie Apartments Approx AU$140-$250 / Week

        Www.accommodation.mq.edu.au

· Macquarie University Village Approx AU$ 222 / week