HOLMES Institute - Brisbane
   
 

 
 
 

HOLMES Institute - Brisbane

       HOLMES Institute -Brisbane  เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามและเป็นเมืองที่ถือได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในประเทศAustraliaด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ในเขตร้อนมีสวนสาธารณะ และสวนหย่อม ซึ่งรวมถึงสถาปัตยกรรมร่วมสมัยต่างๆ นักเรียนจะได้สัมผัสสภาพแวดล้อมที่เป็นกันเอง ผ่อนคลาย และเหมาะแก่การศึกษาเล่าเรียน

       HOLMES Institute - Brisbane มีหลักสูตรดีๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น

  •   Full-Time English Programes
  •   English for Academic Programes
  •   IELTS Preparation Courses
 
 
 
 

HOLMESInstitute -Brisbane

www.holmes.edu.au

หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ราคาพิเศษ 2014
Full-Time English 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 3 เดือน 96,000 บาท
Full-Time English 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 6 เดือน 160,000 บาท
Full-Time English 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 9 เดือน 256,000 บาท

หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ราคาพิเศษ 2014
EAP 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 3 เดือน 96,000 บาท
EAP 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 6 เดือน 160,000 บาท
EAP 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 9 เดือน 256,000  บาท