EmbassyCES - London
   
 

 
 
    EmbassyCES  - London
   Embassy CES เป็นโรงเรียนภาษาที่เปิดสอนมานานหลายสิบปี ซึ่งเป็นโรงเรียนภาษา ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาของอังกฤษ ภายในโรงเรียนมีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายทางสถาบันมีโปรแกรมภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ สอนครอบคลุมทุกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  ไม่ว่าจะเป็น การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด หลักสูตรที่น่าสนใจอาทิเช่น

   General English Intensive
   IELTS Preparation

 
 
 

 
 
 

Embassy CES - London

www.embassyces.com

 

หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ราคาพิเศษ 2014
Cerfificate Of Eng  Intensive 28 3 เดือน 178,200  บาท
Cerfificate Of Eng  Intensive 28 6 เดือน 304,800 บาท
Cerfificate Of Eng  Intensive 28 9 เดือน 432,000  บาท
Cerfificate Of Eng  Intensive 28 12 เดือน 540,000  บาทหลักสูตร ระยะเวลาเรียน ราคาพิเศษ 2014
Cerfificate Of Eng  Standard 20 3 เดือน 130,800  บาท 
Cerfificate Of Eng  Standard 20 6 เดือน 253,200  บาท
Cerfificate Of Eng  Standard 20 9 เดือน 365,400  บาท
Cerfificate Of Eng  Standard 20 12 เดือน 475,200  บาท