Canadian as a Second Language Institute - Vancouver
   
 

 
 
 

Canadian as a Second Language Institute - Vancouver

 

               CSLI - Vancouver เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ซึ่งนำเสนอหลากหลายโปรแกรมให้กับนักศึกษาตามวีถีของชาวแคนาเดียนที่แท้จริง CSLI ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายมากกว่า 15,000 คน เรามีนักเรียนมากกว่า 84 ประเทศทั่วโลกที่ต้องการพัฒนาชีวิตโดยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

        CSLI - Vancouver มีโปรแกรมการเรียนแบบเต็มวัน (30 ชั่วโมง/สัปดาห์) และแบบครึ่งวัน (15 ชั่วโมง/สัปดาห์) นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีนโยบายในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยมีการจัดเตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจและตื่นเต้นไว้ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร, ช่วยสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพ, เพิ่มความเชี่ยวชาญ และนักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือจาก CSLI,  โรงเรียนมีความหลากหลายด้านหลักสูตร, มีกิจกรรมทุกวันศุกร์ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

 
 
 
 
Canadian as a Second Language Institute - Vancouver www.csli.com

หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ราคาพิเศษ 2014
Full-Time English 30ชั่วโมง/สัปดาห์ 3 เดือน 114,480 บาท
Full-Time English 30ชั่วโมง/สัปดาห์ 4  ดือน 149,760 บาท
Full-Time English 30ชั่วโมง/สัปดาห์ 6 เดือน 190,800  บาท
Full-Time English 30ชั่วโมง/สัปดาห์ 12 เดือน 381,600 บาท