LSI Language School Toronto
   
 

 
 
 

LSI Language School Toronto

        LSI Language School Toronto ตั้งอยู่ใจกลางของ Rosedale ย่านพักอาศัยที่สวยงาม อยู่ใกล้กับสถานีรถใต้ดิน ร้านอาหาร และสวนสาธารณะ นอกจากนี้ห้างดังของเมืองและแหล่งบันเทิงก็อยู่ใกล้สถาบัน

        LSI Toronto มีหลักสูตรดีๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น

  • Standard and Intensive English Programes
  • TOEFL Preparation Courses
 
 
 
 

LSI Language School Toronto

www.lsi.edu

หลักสูตร 250ระยะเวลาเรียน ราคาพิเศษ 2014
Standard English 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 3 เดือน 99,000 บาท
Standard English 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 6 เดือน 176,400 บาท
Standard English 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 12 เดือน 338,400 บาท

หลักสูตร 250ระยะเวลาเรียน ราคาพิเศษ 2014
Intensive English 30ชั่วโมง/สัปดาห์ 3 เดือน 126,000 บาท
Intensive English 30ชั่วโมง/สัปดาห์ 6 เดือน 208,800 บาท
Intensive English 30ชั่วโมง/สัปดาห์ 12 เดือน 403,200 บาท