ปริญญาโท University of Technology Sydney
   
 

University of Technology Sydney ตั้งอยู่ในนคร ซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของออสเตรเลีย ใช้เวลาเดินทางเพียง 5นาทีก็ถึง Central Staon ซึ่งเป็นสถานี้หลักของรถไฟและรถประจำทางของซิดนีย์ มหาวิทยาลัยก่อตั้งตั้งแต่ปี 1988 โดยที่ก่อนหน้านั้นได้เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีมาก่อน มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตในตัวเมืองซิดนีย์ 2 วิทยาเขตคือBroadway และ Haymarket และวิทยาเขต Kuring-Gai นอก จากนี้แล้ว UTS ยังมีวิทยาลัยที่รองรับเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาต่างชาติก่อนที่จะเข้า เรียนต่อในอีกระดับหนึ่งที่ UTS มีชื่อ UTS INSEARCH


หลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัย มี 7 คณะ ได้แก่
♦  Arts and Social Sciences
♦  Business
♦  Design, Architecture and Building
♦  Engineering and Informaon Technology
♦  Law
♦  Nursing, Midwifery and Health
♦  Sciences
มหาวิทยาลัยเปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษ จนถึงหลักสูตรปริญญาเอก

หลัก สูตรDiploma ที่ UTS INSEARCHใช้เวลาเรียนที่ 8เดือนถึง 1 ปี เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งใช้เวลาเพียง 2 ปี 8 เดือนก็สามารถจบปริญญาตรีที่UTS เมื่อจบหลักสูตร Diploma แล้วสามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ปี 2 ที่UTSโดยหลักสูตรนี้เปิดสอนเฉพาะนักศึกษาที่สนใจทางด้าน Business, Communication, Design, Engineering, Information Technologyและ Science,

หลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนที่ 3-5 ปี

หลักสูตรปริญญาโทจะใช้เวลาเรียนที่ 1 - 2 ปี

หลักสูตรปริญญาเอกหรือวิจัย ใช้เวลาเรียน 3 - 5 ปี

 

สถานที่ตั้ง

City campus: 15 Broadway, Ultimo, Sydney 2007 NSW, AUSTRALIA

 

Master of Business in Management (Extended) - 2 years

 • Provides knowledge, skills and conceptual frameworks to equip students in senior managerial positions.
 • Students acquire the conceptual and analytical skills necessary for management performance in a range of contexts, including the business, public and non-profit sectors.
 • Flexible structure provides students with maximum choice in selecting subjects and programs of study tailored to meet their personal and professional needs.
 • Additional elective subject choices provide an opportunity to specialise more deeply in the Management discipline and to further enhance skills, professional practice, specialist knowledge and capabilities.

Master of Business in Marketing (Extended) - 2 years

 • Suited to students interested in extending their knowledge in communications, sales management, the development and introduction of new products, business-to-business marketing, technology and marketing.
 • Provides contemporary theoretical marketing knowledge and the practical skills required in Australian and international markets.
 • The additional elective subject choices provide an opportunity to specialise and enhance professional practice and specialist knowledge skills.


Master of Business in Human Resource Management (Extended) - 2 years

 • Provides students with in-depth knowledge and skills necessary to contribute to their organisation's human resources and industrial relations functions at a senior level.
 • The course is designed primarily for individuals who are currently employed, or show the potential for employment, at senior policy-making level.
 • Additional elective subject choices provide an opportunity to specialise in the management discipline


Master of Business in Finance (Extended) - 2 years

 • Provides a comprehensive range of skills in the banking and finance sectors.
 • Students have the opportunity to acquire knowledge of finance theory and techniques for professional practice purposes.
 • Additional elective subject choices provide an opportunity to specialise more deeply in the finance discipline

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ (ค่าเรียนต่อปี)

Bachelor of Business      AUD$ 22,380

Bachelor of Management      AUD$ 22,380

Bachelor of Arts in Communication    AUD$ 19,080

Bachelor of Sound and Music Design    AUD$ 23,260

Bachelor of Construction   AUD$ 22,940

Bachelor of Design    AUD$ 23,260

Bachelor of  Education    AUD$ 21,100

Bachelor of  Engineering    AUD$ 24,820

Bachelor of Engineering Science    AUD$ 24,820

Bachelor of Science (Information Technology)    AUD$ 25,240

Bachelor of Law    AUD$ 24,300

Bachelor of Nursing   AUD$ 21,940

Bachelor of Science    AUD$ 25,240

MBA    AUD$ 24,300

Master of Management    AUD$ 24,200

Master of Professional Accounting    AUD$ 22,940

Master of Business    AUD$ 24,300

Master of Arts    AUD$ 19,080

Master of Media Arts and Production    AUD$ 21,940

Master of  Architecture    AUD$ 24,820

Master of Animation    AUD$ 24,200

Master of Education     AUD$ 21,100

Master of Engineering     AUD$ 24,200

Master of Engineering Studies    AUD$ 23,260

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนภาษาอังกฤษทุกเดือนค่าเล่าเรียนต่อสัปดาห์ AUD$ 465

 

เกณฑ์การรับสมัครและเอกสารสมัครเรียน

หลักสูตรDiploma

จบการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่าIELTS  6.0

หลักสูตรปริญญาตรี

จบการศึกษา Year 12หรือเทียบเท่าIELTS  6.5

หลักสูตรปริญญาโท

จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า IELTS 6.5

หลักสูตรปริญญาเอก

จบการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า IELTS 6.5

 

เอกสารสมัครเรียน

¨ Photocopy of Passport

¨ Transcript

¨ ผลสอบ IELTS/TOEFL

สำหรับการเรียนปริญญาเอกหรือวิจัย ควรเตรียม

¨ Personal Statement

¨ Research Proposal

¨ Acceptance letter from Supervisor

 

หอพัก มหาวิทยาลัยมีหอพักในบริเวณรั้วมหาวิทยาลัย ตัวอย่างที่พัก

BlackfriarsAUD$ 170/week

Geegal AUD$ 196/week

Bular Ngurra AUD$ 158/week

บริการรับที่สนามบิน มหาวิทยาลัยมีรถบริการรับที่สนามบินให็กับนักศึกษาต่างชาติ