HOLMES Institute - Cairns
   
 

 
 
 

HOLMES Institute - Cairns

              HOLMES Institute -Cairns, Queensland  มีสภาพอากาศที่อยู่ในเขตร้อนเป็นย่านที่สวยงามบริเวณ Far North Queenslandย่านประการังthe Great Barrier Reef และอุทยานป่าดิบชื่นที่เป็นมรดกโลกซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ ได้รับประสบการณ์ภายใต้ภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมที่เป็นเลิศ

             HOLMES Institute -Cairns, Queensland  มีหลักสูตรดีๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น

  • Full-Time English Programes
  • English for Academic Programes
  • IELTS Preparation Courses
 
 
 
 

HOLMESInstitute -Cairns                                                    

www.holmes.edu.au


หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ราคาพิเศษ 2014
Full-Time English 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 3 เดือน 96,000 บาท 
Full-Time English 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 6 เดือน 160,000 บาท
Full-Time English 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 9 เดือน 256,000 บาท

หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ราคาพิเศษ 2014
EAP 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 3 เดือน 96,000 บาท
EAP 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 6 เดือน 160,000 บาท
EAP 20ชั่วโมง/สัปดาห์ 9 เดือน 256,000 บาท