EmbassyCES - Oxford
   
 

 
 
   EmbassyCES  - Oxford
   Embassy CES เป็นโรงเรียนภาษาที่เปิดสอนมานานหลายสิบปี ซึ่งเป็นโรงเรียนภาษา ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาของอังกฤษ ภายในโรงเรียนมีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายทางสถาบันมีโปรแกรมภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ สอนครอบคลุมทุกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  ไม่ว่าจะเป็น การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด หลักสูตรที่น่าสนใจอาทิเช่น

   General English Intensive
   IELTS Preparation
 
 

 
 
 

Embassy CES - Oxford

www.embassyces.com

 

หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ราคาพิเศษ 2014
Cerfificate Of Eng  Intensive 24 3 เดือน 156,600  บาท
Cerfificate Of Eng  Intensive 24 6 เดือน 271,200 บาท 
Cerfificate Of Eng  Intensive 24 9 เดือน 383,400  บาท
Cerfificate Of Eng  Intensive 24 12 เดือน 492,000 บาท หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ราคาพิเศษ 2014
Cerfificate Of Eng  Intensive 28 3 เดือน 171,000  บาท
Cerfificate Of Eng  Intensive 28 6 เดือน 294,000  บาท
Cerfificate Of Eng  Intensive 28 9 เดือน 414,000  บาท
Cerfificate Of Eng  Intensive 28 12 เดือน 518,400  บาทหลักสูตร ระยะเวลาเรียน ราคาพิเศษ 2014
Cerfificate Of Eng  Standard 20 3 เดือน 130,800  บาท
Cerfificate Of Eng  Standard 20 6 เดือน 253,200  บาท
Cerfificate Of Eng  Standard 20 9 เดือน 365,400  บาท
Cerfificate Of Eng  Standard 20 12 เดือน 475,200  บาท


หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ราคาพิเศษ 2014
IELTS Intensive Exam 8 3 เดือน 114,072  บาท
IELTS Intensive Exam 8 6 เดือน 196,392  บาท
IELTS Intensive Exam 8  9 เดือน 275,184  บาท 
IELTS Intensive Exam 8 12 เดือน 366,912  บาท